EmailTwitterFacebookLinkedIn

Privacybeleid

 

Inleiding
In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy.

Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact op te nemen met Lemkes Sterrenburg BV /Foodmarkt Dordrecht, P.A. de Kokplein 152, 3318 JW te Dordrecht t.a.v. de directie.


Vertrouwelijkheid
Wij zijn Lemkes Sterrenburg BV h/o Foodmarkt Dordrecht.

Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerd en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.


Personeel
Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn.

 

Solliciteren
Via de Website kan je solliciteren op een bepaalde vacature. Wanneer je solliciteert, word je gevraagd bepaalde informatie te verstrekken. Het verstrekken van je voornaam, (eventuele) tussenvoegsel, achternaam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer en geboortedatum is verplicht. Tenslotte verzoekt Foodmarkt Dordrecht je om een motivatie en CV te uploaden, de keuze loonheffingskorting te maken.

Ook moet je, indien van toepassing, de volgende vragen beantwoorden:

• Ben je door een medewerker geïnformeerd over deze vacature? Als dit het geval is dan vragen we je om de naam van de medewerker.
• Heb je ervaring binnen de retail/horeca?
• Geef aan op welke dagdelen je beschikbaar bent

Bovenstaande lijst is niet-limitatief. Het kan dan ook voorkomen dat je op de Website nog andere vragen moet beantwoorden bij je sollicitatie.

Jumbo gebruikt deze gegevens om de sollicitatie te verwerken en te beoordelen, om eventuele vragen te beantwoorden en/of om contact met je op te nemen.

 

Relaties en klanten
Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met onderstaande onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijnen:


Social Media
Als u deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.


Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet.

 

Veiligheid
Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel. 

In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit persoonsgegevens.


Verwerking voor en door derden
Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.

Wij zijn franchisenemers in een franchiseformule. De franchisegever sloot met ons een verwerkingsovereenkomst. De franchisegever is voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van deze overeenkomst verantwoordelijk.


Zorgvuldigheid
Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op:

inzage in door ons van u vastgelegde gegevens;
correctie of verwijdering;
bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen bij Lemkes Sterrenburg BV / Postbus 8032 / 3301 CA Dordrecht met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.